>

Uppföljning och prissättning

Uppföljning och prissättning

HUR MAN FÖLJER UPP VERKSAMHETEN

• Antal kunder per dag: hur många kunder betjänades antingen via bokningssystemet eller dina egna register
• Antal behandlingar per dag: hur många tjänster utfördes på varje kund. Om priset för din klippning inkluderar föning betraktas det som två olika tjänster. Dela upp varje kund i ökning av antalet tjänster, oavsett prisstruktur
• Totalt antal tjänster per dag: det totala priset för alla utförda tjänster
• Totalbelopp för produktförsäljning per dag: det totala priset för alla produkter och tillbehör som sålts
• Antal nya kunder som rekommenderas: hur många kunder rekommenderades att gå till dig av befintliga kunder
• Antal återkommande kunder: hur många återkommande kunder har du betjänat


ANVÄNDA RIKTVÄRDEN

När du’ en gång har samlat in och följt upp den viktiga informationen om dina kunders aktivitet kan du använda den för att skapa riktvärden. Dessa riktvärden kan hjälpa dig att uppnå vissa fördelar, som bland annat att:
• öka livskvaliteten
• ge utomordentlig kundservice
• maximera din intjäningspotential

Här’ har du en del av den viktiga information du kan få ut av dessa siffror:


ANTAL KUNDER PER DAG

Dina strategier för att förbättras börjar med antalet kunder du har per dag. Ett bra riktvärde att sträva efter är 10-12 kunder per dag. Om du’ har mer än 12 kunder per dag har’ du överträffat riktvärdet för din önskade kundkrets.


ANTAL TJÄNSTER PER DAG

Du bör utföra minst 2-3 tjänster på varje kund. Varje kund ska uppleva flera tjänster eller någon typ av mervärdestjänst. Det’ är viktigt att sälja en look, inte bara tjänster.
Några riktvärden att sträva efter är:
• 8 kunder per dag bör ta emot 16-24 tjänster
• 10 kunder per dag bör ta emot 20-30 tjänster
• 12 kunder per dag bör ta emot 24-36 tjänster


ANTAL NYA KUNDER SOM KOMMIT PÅ REKOMMENDATION

Du bör ha minst en ny kund som kommit på rekommendation per vecka. Här har du fem strategier för att få kunder på rekommendation:
• Be om dem. Om dina befintliga kunder älskar det du gör för dem bör du ta tillfället i akt och be dem att skicka nya kunder till dig. Presentkort är ett bra sätt att uppmuntra kunder att göra det
• Marknadsför nya tjänster för nya kunder. Om dina kunder visar intresse av en ny tjänst som de inte’ redan får erbjuder du dem en extra tjänst om de skickar dit en ny kund
• Ge dem rabatter i utbyte mot nya kunder. Om en befintlig kund skickar dit en vän får de 10 % rabatt för varje ny kund de rekommenderar att gå till dig
• Marknadsför nagelbehandlingar och/eller andra behandlingar så att de som arbetar med det skickar nya kunder till dig.
• Var delaktig i samhället och erbjud dina tjänster till mode- och välgörenhetsevenemang, klippmaraton och andra evenemang till förmån för dem som har det svårare. Det’ är ett bra sätt att nätverka och komma i kontakt med potentiella kunder


ANTAL ÅTERKOMMANDE KUNDER

Återkommande kunder står för minst 80 % av din verksamhet. När du uppnår riktvärdet om 10-12 kunder per dag öppnar det upp möjligheter till att ge dina kunder bättre service och maximera din intjäningspotential.

SÄTTA UPP MÅL

Använd diagrammet över kundkvalitet  för att få en ökad förståelse för hur du ska hantera dina kunders inflytande på dina intäkter.
Så’ här funkar det:
1. Välj en daglig totalsumma som riktvärde eller mål från den vänstra kolumnen i diagrammet
2. I den övre raden i diagrammet lokaliserar du antalet kunder som finns i ditt bokningssystem (eller som du’ är villig att betjäna) en genomsnittlig dag
3. Gå till rutan där kolumnen med antalet kunder du betjänar per dag möter raden med totalt antal tjänster per dag
4. Denna ruta visar den genomsnittliga totalsumman som varje kund ska ha för att du ska nå ditt riktvärde eller mål
Varje gång du uppnår ett riktvärde eller mål förbättrar du kundservicen, ökar din intjäningspotential och förhöjer din livskvalitet


KOMMUNICERA PRISHÖJNINGAR

Att tala om för dina kunder att du’ har justerat priserna kan skapa obekväma situationer.
Några effektiva sätt att göra det är:
• Kommunicera det muntligen
• Skicka ett e-kort
• Skriv det i ditt nyhetsbrev
•Lägg upp det på din webbplats
Kom ihåg att idén bakom prishöjningen är att ventilera bland kunderna och skapa utrymme för nya kunder och mervärdestjänster.
Om du’ är orolig för att förlora kunder, föreslår vi följande:
• Gör upp en plan eller skapa en vision
• Sätt upp mål och riktvärden
• Övervaka din verksamhet
• Höj’ inte priserna, ventilera din kundkrets
Det tar tid för din verksamhet att växa och utvecklas. Prova olika angreppssätt, följ upp tillväxten och se vad som fungerar för dig. Ta dig tid att leda din verksamhet, annars kommer den att leda dig.


FÖRBERED PERSONALEN PÅ EN PRISHÖJNING

Ett av de första stegen du kan ta för att tjäna mer, lära dig mer och leva ett bättre liv är att justera priserna. Det är yttersta vikt att du förbereder och engagerar din personal inför det. Genom att justera priserna kan’ du ventilera ditt bokningssytem och lämna utrymme för att locka nya kunder— som är i linje med det du vill uppnå och kommer att hjälpa dig att maximera din intjäningspotential.


FÖRSTÅ FÖRDELAR

Nivå 4: Öka flödet
Frisörer på denna nivå förstår att de måste justera priserna för att ventilera sina kunder. De vet att de genom att förlora kunder skapar’ utrymme i kalendern så att de kan erbjuda bättre kundservice genom koncepttjänster. De’ kan också ta nya kunder som blivit rekommenderade till dem som är beredda att betala det nya priset.

Nivå 3: Ökat fokus
Frisörer på denna nivå börjar ha för mycket. De tillbringar’ inte tillräckligt med tid med sina kunder och börjar halka efter, vilket orsakar stress hos dem. De vet att det är dags ’ för en prisjustering.

FÖRSTÅR’ INTE FÖRDELARNA

Nivå 2: Process
Frisörer på denna nivå förknippar prishöjningar med arga kunder. De har känslan av att de inte’ har förtjänat rätten att höja sina priser och är rädda för att låta kunderna veta att de’ gör det.

Nivå 1: Distraherade
Frisörer på denna nivå förknippar prishöjningar med att förlora kunder och pengar. De har känslan av att de genom att höja priserna begår den’ värsta sortens synd, och agerar omoraliskt och girigt.