Pro-oxide Developer 20 Volume Av Redken
Developers

Pro-oxide Developer 20 Volume

DEVELOPER 20 VOLUME
Pro-oxide Developer 20 Volume

Pro-oxide Developer 20 Volume (6%) är en dedikerad developer utvecklat speciellt för Color Gels Laquers og alla Redken Lighteners.


BESKRIVNING
  • Har en smidig konsistens som gör den lätt att blanda
  • Ger ett förutsägbart resultat för alla typer av appliceringar
APPLICERING

BLANDNING OCH VERKNINGSTID:
Använd endast med Color Gels Lasquers og alla Redken Lighteners. 

BRUKSANVISNGEN: Läs och följ instruktionerna på hårfärg- och avfärgningsprodukterna. FÖLJ FÖRHÅLLNINGSREGLERNA.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER
- Oxidant innehåller väteperoxid. 
- Använd lämpliga engångshandskar. 
- Undvik kontakt med ögon och hud. 
- Om produkten kommer i kontakt med ögonen, skölj genast med rikligt med vatten. • Förvaras mörkt och svalt. 
- Förvaras oåtkomligt för barn. 
- Får ej förtäras. 
- Vänd flaskan bort från ansiktet när den öppnas.