Redken | Pro-oxide Developer 30 Volume
>
Developers Developers

Pro-oxide Developer 30 Volume

Developer 30 Volume (9%)

Pro-oxide Developer 30 Volume (9%) är en dedikerad developer utvecklat speciellt för Color Gels Lacquers og alla Redken Lighteners.

BESKRIVNING

  • Har en smidig konsistens som gör den lätt att blanda
  • Ger ett förutsägbart resultat för alla typer av appliceringar

APPLICERING

BLANDNING OCH VERKNINGSTID:
Använd endast med Color Gels Lacquers og alla Redken Lighteners. 

BRUKSANVISNGEN: Läs och följ instruktionerna på hårfärg- och avfärgningsprodukterna. FÖLJ FÖRHÅLLNINGSREGLERNA.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER
- Oxidant innehåller väteperoxid. 
- Använd lämpliga engångshandskar. 
- Undvik kontakt med ögon och hud. 
- Om produkten kommer i kontakt med ögonen, skölj genast med rikligt med vatten. • Förvaras mörkt och svalt. 
- Förvaras oåtkomligt för barn. 
- Får ej förtäras. 
- Vänd flaskan bort från ansiktet när den öppnas.