Principer rörande formen - Principer och grundregler för hår - Utbildning - Redken
>

Principer rörande formen

Formprinciper

TRE TYPER AV FORM

1. ELEVATION

Alla klippningar kan förenklat delas in i två typer: jämnlångt eller uppklippt/etapper. Om du inte vill att’ håret ska vara jämnlångt måste du klippa upp det. Elevation är en upp-och-ner-rörelse. Det gör du genom att ta en hårslinga uppåt utan att röra den från dess naturliga position när den faller ner. Efter det klipper du håret och låter det falla, och då faller det rakt ner utan någon rörelse från sida till sida. Vad skapar det?
Elevation skapar ett uppklippt hår: en färdig frisyr har antingen samma längd eller är uppklippt/i etapper. Som hjälp för att komma ihåg rörelsen kan du tänka på det engelska ordet för hiss, elevator. Den rör sig upp och ner, inte från sida till sida. Om du vill att håret ska falla tillbaka till sin naturliga position efter att du har klippt det måste’ kunden ha huvudet upprätt. Om huvudet lutar framåt är håret inte i sin naturligt fallande position. Om du ska klippa en form som kräver att håret på hela huvudet lyfts rakt upp bör du se till att alla partier lyfts i samma vinkel, så att det blir konsekvent.

2. OVER DIRECTION

Rörelsen för tekniken over direction är från sida till sida. Om håret rör sig utanför sin naturliga position när det faller i en rörelse från sida till sida kallas det over direction. Om du tar hår bakom örat och för det mot mitten bak är det en rörelse från sida till sida.
Vad skapar det?
Over direction skapar längd och bredd i motsatt riktning. Om håret förs i riktning framifrån och bakåt är håret längre fram. Om håret förs i riktning framifrån och bakåt är håret längre bak.

3. FINGRARNAS VINKEL

Fingrarnas vinkel och rörelse är in och ut. Fingrarna bestämmer i vilken vinkel håret klipps. Om du vill justera volymen eller djupet inuti formen anpassar du fingrarna eller fingrarnas vinkel. Arbeta med fingrarnas vinkel
Fingrarnas vinkel skapar placeringen av volym eller djup inom en form. Titta på fingrarnas vinkel framifrån: om du placerar fingrarna i sidoområdet och vinklar dem diagonalt INÅT vid hakan och UTÅT från toppen av huvudet bör volymen vara i toppen av formen. Vad skulle hända om du ändrade vinkel på fingrarna? I det här fallet vänds den diagonala vinkeln på dina finger. Nu är dina fingrar vinklade UTÅT från hakan och INÅT från toppen. Volymen är längst ner.

SLUTSATS

Även om vi tänker på elevation i första hand, over direction i andra hand och vinkel i tredje hand’ sker de inte oberoende— av varandra, utan samtidigt. Du tar inte först upp’ håret, för över det åt sidan och försöker sedan att flytta fingrarna så att de är i rätt vinkel; då förlorar du kontrollen över håret och resultatet blir oförutsägbart. För att få förutsägbarhet i form och precision i linje med graduation utförs rörelserna samtidigt.