Formprinciper - Principer och grundregler för hår - Utbildning - Redken
>

Formprinciper

Formprinciper

REDKENS PROGRAM FÖR AFFÄRSKONTAKTER

Genom att förstå formernas principer kan du skapa de frisyrer dina kunder vill ha. De är’ enkla att göra om på nytt när du en gång kan bryta ner formerna till deras enklaste beståndsdelar.PUNKT

En punkt tar plats och representerar en ändring av riktningen.


En linje är en sammanhängande linje av sammankopplade punkter som rör sig en viss riktning. Det finns två typer av linjer: raka och böjda. Raka linjer skapar en hård kant medan böjda linjer skapar en mjukare kant.VINKEL

När två linjer förenas eller korsar varandra bildas en vinkel. En vinkel är ett byte av riktning för två linjer som korsar varandra. Grader är måttet på vinklar när de går i riktning bortåt från varandra.FORM

För att skapa en form måste du stänga en vinkel. En vinkel kan inte vara en form tills den’ är helt stängd.HUVUDFORM

Huvudformen är den första linjen i vinkeln. Du skapar den andra linjen i vinkeln när du tar upp en hårslinga. Den imaginära linjen som skapas av klippkanten stänger vinkeln och skapar en form. En ny form skapas först när du klipper håret fysiskt.


HORISONTELLA LINJER

En horisontell linje ger en form tyngd och skapar en känsla av bredd. Inom hårdesign är horisontella former symmetriska— om du mäter avstånd horisontellt inom formen ska de vara dedesamma. Horisontella linjer har en 90-graders vinkel mot vertikala linjer.


VERTIKALA LINER

Vertikala linjer visar vägen för ögat upp och ner och minskar formens tyngd. Det skapar en illusion av längd. Vertikala linjer ger formen en känsla av längd och skapar en plattare silhuett. Vertikala linjer har en 90-gradig vinkel mot horisontella linjer.


DIAGONALA LINJER 

Diagonala linjer fasar ut eller rundar av formen. En ojämn kant på en spegel betyder att hörnet är klippt för att runda av frisyren. Om man klipper en diagonal linje i en form ger det ett rundat resultat. Diagonala linjer har en 45-graders vinkel både mot horisontella och vertikala linjer. Du kan tillämpa dina kunskaper om linjer och former vid klippningen för att skapa olika frisyrer. Om man klipper en klassisk frisyr som exempelvis en bob och klipper det genom att använda horisontella sektioner skapar man tyngd i frisyren. Om man skapar en bob genom att använda vertikala sektioner istället för horisontella skapar man en frisyr’ som är smickrande och närmare huvudet. Diagonala sektioner skapar ett mer avrundat resultat.